„Zdrowy początek”
Edukacja medyczna dla przedszkolaków


Z dniem 1 marca 2012 r. w naszym przedszkolu zaczynamy realizację programu „Zdrowy początek. Edukacja medyczna dla przedszkolaków” autorstwa Agnieszki Janaszczyk.

Program ten wprowadza dzieci w świat związany ze zdrowiem, nie tylko ich własnym, ale także otaczających je osób. Celem edukacji medycznej jest nabywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności, przekonań i postaw niezbędnych do zachowania zdrowia własnego i innych. Składa się on z dwóch części: „Ciało i zmysły” oraz „Problemy zdrowotne”.

Pierwsza część programu porusza tematy dotyczące budowy ludzkiego ciała (kości, mięśnie, jama ustna i zęby, skóra), narządów wewnętrznych (serce, żołądek, płuca) oraz zmysłów (słuch, wzrok, dotyk, węch i smak).

Podczas tych zajęć dzieci, dowiadują się, że każdy człowiek posiada szkielet zbudowany z wielu kości oraz mięśnie, które współpracując pozwalają nam poruszać się, wykonywać szereg zadań, np. skłonić się, podskoczyć. Dzięki metodom aktywnym dzieci uczą się nazywać, rozpoznawać, wskazywać na swoim ciele poszczególne kości, mięśnie. Ponadto przedszkolaki utrwalają wiedzę z zakresu higieny jamy ustnej i zębów.

Dzieci dowiadują się także, że skóra człowieka spełnia bardzo ważne funkcje: ochrania przed szkodliwymi substancjami, zarazkami, a także przed wyziębieniem i przegrzaniem.

Na kolejnych zajęciach poznają wygląd, miejsce położenia, znaczenie takich organów jak: serce, żołądek, płuca oraz jak należy postępować, aby nie zakłócić ich funkcjonowania. Dzieci uświadamiają sobie, że należy dbać o to, co się jada, ponieważ niezdrowe pokarmy mogą powodować choroby żołądka. Również przebywanie w pomieszczeniu, w którym ktoś pali papierosy, jest niebezpieczne dla zdrowia, ponieważ wdycha się szkodliwy dym papierosowy.

W czasie kolejnych spotkań nauczyciel opowiada dzieciom, że ludzie poznają świat za pomocą pięciu zmysłów: zmysłu słuchu, wzroku, smaku, węchu i dotyku. Dzięki nim możemy porozumiewać się, unikać niebezpiecznych sytuacji. Lecz są to bardzo czułe i wrażliwe organy, dlatego należy unikać miejsc, w których gra bardzo głośna muzyka ze względu na ryzyko uszkodzeń słuchu. Nie należy także siedzieć zbyt blisko ekranu telewizora, ponieważ uszkadza to nasz wzrok.

Druga część programu „Problemy zdrowotne” zawiera zagadnienia związane z chorobami oraz szkodliwymi substancjami, z którymi dzieci mogą spotykać się, na co dzień. Do szkodliwych substancji zalicza się: alkohol, papierosy, leki. Nauczyciel informuje dzieci, że spożywanie alkoholu, palenie papierosów doprowadza do wyniszczenia organizmu, czyli uszkodzenia narządów wewnątrz ciała. Dzięki odgrywanym scenkom (pacjent - lekarz - farmaceuta) dzieci uczą się kolejnych etapów postępowania w przypadku choroby. Ponadto przedszkolaki utrwalają wiedzę na temat leków, których nie należy zażywać samodzielnie, ponieważ można sobie wyrządzić krzywdę.

W następnym dziale omawiane będą objawy oraz sposoby leczenia takich chorób jak: alergia, astma, ospa wietrzna, świnka, grypa, choroba brudnych dłoni. Wykorzystując odpowiednie rysunki dzieci uczą się identyfikować daną chorobę z opisem jej objawów.

Na zakończenie programu przedszkolaki omawiają zasady prawidłowego odżywiania się, mającego wpływ na ich wzrost i rozwój.

Warto dodać, iż zawarte w programie ćwiczenia pokazują, w jak prosty sposób zachęcić dziecko do zgłębiania wiedzy na temat funkcjonowania jego ciała. Dzięki ciekawej formule i zastosowaniu metod aktywizujących przekazane informacje na długo pozostaną przedszkolakom w pamięci.

Rodziców zachęcamy do współpracy.