PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

DLA 5-LATKÓW i 6-LATKÓW

 

Plany pracy dla 5-latków

 Wrzesień 2017

 Październik 2017

Listopad 2017

 

Plany pracy dla 6-latków

Wrzesień 2017

 Październik 2017

Listopad 2017