PROGRAM ZajęĆ z języka angielskiego


Plan pracy dla 3-latków

Wrzesień 2017

Październik 2017

Listopad 2017

 
Plan pracy dla 4-latków

Wrzesień 2017

Październik 2017

Listopad 2017