ZEBRANIA GRUPOWE

Zapraszamy Rodziców na zebrania podsumowujące prace przedszkola oraz grupy
w I półroczu w roku szkolnym 2017/2018.

Grupa

Środa
31 styczeń 2018

Czwartek
1 luty 2018

Piątek
2 luty 2018

Czwartek
8 luty 2018

I

-

17:00

-

-

II

16:30

-

-

-

III

-

-

16:30

-

IV

16:30

-

-

-

V

-

16:30

-

-

VI

-

-

17:00

-

VII

-

-

-

17:30

VIII

-

-

-

17:00

 

Na spotkanie zapraszamy Państwa bez dzieci.