Rekrutacja do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019

 

Szanowni Państwo,

rekrutacja do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 wzorem ubiegłych lat będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji podań.

Postępowanie rekrutacyjne wspomagane Systemem prowadzone będzie zgodnie 

z ustalonymi w m.st. Warszawa zasadami i kryteriami prowadzenia zapisów, w terminach określonych w harmonogramie.

Harmonogram rekrutacji

Zasady rekrutacji do przedszkoli

Kryteria rekrutacji do przedszkoli

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019 znajdziecie Państwo na stronie internetowej Biura Edukacji: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

  

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

 Rodzic/opiekun prawny potwierdza wolę o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

 

Termin: od 23 lutego 2018 r. do 1 marca 2018 r. do godz. 16:00

Potwierdzenia woli należy składać u dyrektora przedszkola lub w sekretariacie

 

 Rekrutacja do przedszkola

Rodzic/opiekun prawny składa w przedszkolu pierwszego wyboru podpisany wniosek
o przyjęcie dziecka oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

 

Termin: 2 marca 2018 r.  od godz. 13:00 do 19 marca 2018 r. do godz. 16:00

Wniosek należy składać u dyrektora przedszkola:

Poniedziałek w godz. 15.00 – 17.00

Wtorek w godz. 10.00 – 12.00

Środa w godz. 15.00 – 17.00

Czwartek w godz. 16.00 – 17.30

 

Wszystkich zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy na dni otwarte do przedszkola w terminach:

28.02.2018 r. godz. 17.30 – 18.30

07.03.2018 r. godz. 17.30 – 18.30