PSYCHOLOG W PRZEDSZKOLU

Dzieci z naszego przedszkola znajdują się pod opieką psychologa
Pani Marty Ziglińskiej z rejonowej 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 18
tel: 22855-64-00 tel/fax: 22 643-78-08
 
GODZINY PRACY PSYCHOLOGA
Czwartek w godzinach 10.00 – 14.00

Psycholog:
• obserwuje dzieci w trakcie zajęć,
• pomaga rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
• prowadzi badania diagnostyczne na prośbę rodziców,
• proponuje odpowiednie formy pomocy specjalistycznej w uzasadnionych sytuacjach.

Wszystkie wymienione działania możliwe są po spotkaniu rodzica z psychologiem.

Pomoc psychologa zarówno na terenie przedszkola jak i w Poradni jest bezpłatna.

Zapraszamy zainteresowanych rodziców.
 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 18
ul. Koncertowa 4
02-787 Warszawa
tel./fax (22) 643-78-08