OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

 

Zgodnie z uchwałą nr XLIX/1205/2017 z dnia 25 maja 2017 r. Rady m. st. Warszawy obowiązującą od 1 września 2017 r. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych świadczą bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez cały czas obecności dziecka w przedszkolu

Opłaty za żywienie przyjmowane są w terminie do 10 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy.

Wpłaty przelewem na wskazany rachunek bankowy:

48 1030 1508 0000 0005 5032 3079

Informacje dotyczące opłat za korzystanie z posiłków w przedszkolu.

Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi:

za trzy posiłki – 9,00 zł

za dwa posiłki – 7,20 zł

Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w przedszkolu. 
Za pierwszy dzień nieobecności opłata za żywienie będzie zwracana, jeśli rodzice (opiekunowie prawni) zgłoszą nieobecność dziecka najpóźniej do godziny 9.00. Nieobecność można zgłosić osobiście (wpis do zeszytu nieobecności dziecka w przedszkolu), pocztą elektroniczną 
nieobecnosci@przedszkole283.waw.pl 
lub telefonicznie (22 643 60 36) w godzinach 8.00 - 9.00. 

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 1398/2011 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 4 sierpnia 2011r.  
zmieniające zarządzenie w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.

Zarządzenie Nr 2048/2008 Prezydenta m.st. Warszawy a dnia 11 września 2008 r. 
w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.

WNIOSEK w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z posiłków.

Dzieci są ubezpieczone w T.U.Warta na 10 000 zł

Roczna składka za cały rok szkolny 2017/2018 wynosi 28 zł