Dyżury wakacyjnY i turnus - 2 - 13 lipcA 2018 

 

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjne w Przedszkolu nr 283 do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych tj. do 15.06.2018 r.

Opłatę w wysokości:
9,00 zł - za trzy posiłki,
7,20 zł - za dwa posiłki (dzienna stawka za żywienie x ilość dni)
należy wpłacić na rachunek bankowy: 48 1030 1508 0000 0005 5032 3079.
W treści przelewu należy wpisać: „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka”

Szczegółowe informacje dotyczące dyżurów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę znajdziecie Państwo na stronie Biura Edukacji: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne